Thứ 5, 23/03/2023, 09:32[GMT+7]

Hệ sinh thái ươm tạo công nghệ cao

Tính đến nay, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 100 dự án đầu tư. Theo đánh giá của các chuyên gia, với nỗ lực thu hút đầu tư, hệ sinh...

04.12.2022 | 05:21 AM