Thứ 6, 23/02/2024, 20:53[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt trên 17.545 tỷ đồng

Sáng ngày 21/9, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

21.09.2023 | 16:14 PM