Thứ 5, 18/07/2024, 09:46[GMT+7]

Độc đáo mô hình nhà trẻ song ngữ Đức-Việt duy nhất hiện nay ở Đức

Mô hình nhà trẻ song ngữ Đức-Việt nhằm giúp các trẻ sinh ra và lớn lên ở Đức có thể duy trì tiếng Việt, từ đó giữ được văn hóa và sợi dây liên kết với...

04.06.2023 | 20:43 PM