Thứ 3, 27/02/2024, 04:09[GMT+7]

Thách thức giải quyết khủng hoảng nợ ở các nước nghèo

Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan cảnh báo, những nỗ lực giải quyết khủng hoảng nợ ở các nước nghèo...

15.10.2023 | 14:12 PM