Thứ 5, 20/06/2024, 14:03[GMT+7]

7 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo Công văn số 6043/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 18/2/2020, một số trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

28.02.2020 | 15:53 PM