Thứ 5, 28/09/2023, 16:52[GMT+7]

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 17/6, tại trụ sở Tỉnh ủy đã diễn ra các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy...

17.06.2021 | 15:08 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Trần Phi, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Vinap, huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Trần Phi, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Vinap, huyện Thái Thụy,...

19.05.2021 | 21:37 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ...

19.05.2021 | 20:57 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Bùi Thị Kim Thoa, Tổ trưởng Tổ Văn hóa - Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Bùi Thị Kim Thoa, Tổ trưởng Tổ Văn hóa - Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...

19.05.2021 | 21:25 PM

Tiểu sử của ông Đặng Võ Luyện, Phó Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử của ông Đặng Võ Luyện, Phó Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số...

19.05.2021 | 20:15 PM

Tiểu sử của ông Hòa Quang Thiêm, Phó chánh Văn phòng, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử của ông Hòa Quang Thiêm, Phó chánh Văn phòng, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị...

19.05.2021 | 21:25 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Vũ Thị Huyền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nam Đông Quan, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Vũ Thị Huyền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nam Đông Quan, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ...

19.05.2021 | 20:15 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Như Quang, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Như Quang, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm...

19.05.2021 | 21:24 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Trần Thị Hoàn, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy huyện Đông Hưng, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Trần Thị Hoàn, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy huyện Đông Hưng, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -...

19.05.2021 | 20:14 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Trần Hữu Hiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Trần Hữu Hiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ...

19.05.2021 | 20:03 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Phạm Thị Hiền, Giáo viên Trường THPT Tiên Hưng, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Phạm Thị Hiền, Giáo viên Trường THPT Tiên Hưng, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị...

19.05.2021 | 20:13 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Hưng, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Hưng, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa...

19.05.2021 | 18:46 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Ngô Khắc Thành, Trưởng phòng Chính sách - Tổng hợp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Ngô Khắc Thành, Trưởng phòng Chính sách - Tổng hợp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII,...

19.05.2021 | 18:48 PM

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026,...

19.05.2021 | 18:49 PM

Tiểu sử của bà Vũ Thị Tuyết Hồng, viên chức Trạm Y tế xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Vũ Thị Tuyết Hồng, viên chức Trạm Y tế xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ...

19.05.2021 | 18:50 PM