Thứ 7, 15/06/2024, 17:33[GMT+7]

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh: Tuyên dương 10 tập thể, 165 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Sáng ngày 12/6, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động lần thứ nhất, giai đoạn 2020 -...

12.06.2020 | 16:06 PM