Thứ 7, 23/09/2023, 21:58[GMT+7]

18 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong số trên có 5 tỉnh là Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn...

17.01.2023 | 09:55 AM

12 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2020, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, nhiều tỉnh, TP trên cả...

31.12.2020 | 16:26 PM

Cả nước đã có 12 đơn vị cấp tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, cả nước đã có 5.402 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm tỷ lệ 60,8% số xã cả nước, vượt mục tiêu 5 năm (2016-2020). Trong đó có 167 đơn vị...

30.11.2020 | 15:43 PM