Thứ 6, 19/04/2024, 00:29[GMT+7]

11 tháng năm 2023, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực

11 tháng năm 2023, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022.

05.12.2023 | 19:40 PM

11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%

11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm...

04.12.2023 | 19:58 PM

11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%

11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm...

01.12.2023 | 16:15 PM