Thứ 3, 26/09/2023, 20:29[GMT+7]

Cả nước đã có 12 đơn vị cấp tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, cả nước đã có 5.402 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm tỷ lệ 60,8% số xã cả nước, vượt mục tiêu 5 năm (2016-2020). Trong đó có 167 đơn vị...

30.11.2020 | 15:43 PM