Chủ nhật, 16/06/2024, 02:43[GMT+7]

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Thái Bình

Đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đào tạo, tôi rèn bao thế hệ anh hùng, dũng sĩ, trí thức..., dựng nên nền văn hiến Việt Nam....

18.03.2022 | 09:26 AM

Thắp sáng truyền thống miền quê “rạng rỡ đất văn, oai phong đất võ”

Tháng 3 này, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình hướng về kỷ niệm 132 năm ngày thành lập tỉnh (21/3/1890 - 21/3/2022). Trong dòng chảy lịch sử hào hùng ấy, Đảng...

17.03.2022 | 14:17 PM

Các hình thức đấu tranh chống Pháp trước và sau khi thành lập tỉnh Thái Bình

Vào những thập niên cuối thế kỷ XIX, sau khi đã bình định xong toàn cõi Đông Dương, thực hiện chính sách chia để trị, thực dân Pháp đã thiết lập nhiều...

16.03.2022 | 15:21 PM

Tiền Châu trỗi dậy

Sử cũ ghi, trong 21 năm trị vì đất nước, hoàng đế Minh Mệnh nhiều lần ca thán mệt mỏi với việc đối phó phong trào chống đối triều đình của nông dân nhưng...

15.03.2022 | 09:32 AM