Chủ nhật, 02/04/2023, 12:15[GMT+7]

CPI bình quân năm 2022 tăng 3,15%

Bình quân năm 2022, CPI tăng 3,15% so với bình quân năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

30.12.2022 | 10:12 AM

CPI tháng 10/2022 tăng 0,15%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 tăng 0,15% so với tháng trước. Trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ...

31.10.2022 | 10:19 AM