Thứ 7, 25/03/2023, 05:04[GMT+7]

93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2023

Theo Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 mới được Quốc hội ban hành, mục tiêu đặt ra trong năm tới là tỷ lệ tham gia...

16.12.2022 | 10:22 AM

93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2023

Theo Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 mới được Quốc hội ban hành, mục tiêu đặt ra trong năm tới là tỷ lệ tham gia...

08.12.2022 | 15:13 PM