Thứ 3, 18/06/2024, 03:19[GMT+7]

Năm 2024: Nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 3,2-4%

Ngành nông nghiệp đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024 như: Tốc độ tăng trưởng GDP của toàn ngành 3,2 - 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy...

16.04.2024 | 15:09 PM

Nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 3,2-4%

Theo Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 11/1/2024, ngành nông nghiệp đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024...

19.01.2024 | 16:30 PM