Thứ 6, 31/05/2024, 04:20[GMT+7]

Thái Thụy: Phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản đạt 2.282 tỷ đồng

Trong những năm qua, huyện Thái Thụy đã khai thác tốt quỹ đất ven sông, ven biển để nuôi trồng thủy sản; chủ động theo dõi tình hình, diễn biến thời...

28.03.2024 | 15:30 PM