Thứ 3, 18/06/2024, 03:45[GMT+7]

Hơn 200 công nhân lao động dự tập huấn Bộ Luật lao động 2019

Chiều ngày 16/4, tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam (khu công nghiệp TBS Sông Trà) Công đoàn ngành công thương tổ chức hội nghị tuyên truyền Bộ...

16.04.2024 | 17:30 PM

200 công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam đã trở lại làm việc

Sáng ngày 2/8, sau 1 ngày xảy ra ngừng việc tập thể, 200 công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam đã trở lại làm việc.

02.08.2019 | 16:44 PM