Thứ 3, 26/09/2023, 19:15[GMT+7]

Cả nước có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Bộ NN&PTNT cho biết, đến hết tháng 4/2021, cả nước có 5.248/8.267 xã (chiếm 63,48%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 305 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và...

25.05.2021 | 08:13 AM