Thứ 3, 03/10/2023, 10:45[GMT+7]

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình: 25 năm xây dựng và phát triển

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-TCCB, ngày 16/5/1995 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Năm 2003, thực...

17.02.2020 | 10:15 AM