Thứ 7, 23/09/2023, 14:50[GMT+7]

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 2,3%

Cả nước có 103.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng năm 20223 với tổng số vốn đăng ký 969.600 tỷ đồng, tăng hơn 2,3% về số doanh...

07.09.2023 | 14:41 PM

Tỷ lệ tiêm mũi 4 vaccine Covid-19 cho nhóm đối tượng nguy cơ cao của cả nước đạt 89,3%

Tỷ lệ tiêm mũi 4 cho nhóm đối tượng nguy cơ cao từ 18 tuổi trở lên trung bình trên toàn quốc là 89,33% với tổng số 17.897.211 liều vaccine được...

06.06.2023 | 15:30 PM

2 tháng năm 2023: Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,3%

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng năm 2023 giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 3,8%; ngành chế biến, chế tạo giảm 6,9%;...

05.03.2023 | 16:15 PM

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2022 tăng 8,3%

5 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,2%. Linh kiện...

31.05.2022 | 09:59 AM

5 tháng năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 30,3%

5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2020.

01.06.2021 | 17:05 PM