Thứ 7, 25/03/2023, 11:28[GMT+7]

Kỷ luật 3 lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

30.12.2022 | 16:24 PM