Thứ 7, 18/05/2024, 07:42[GMT+7]

Quý I/2024: 51,3 triệu lao động có việc làm

Quý I năm 2024, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 51,3 triệu người, tăng 174,1 nghìn người (tương ứng tăng 0,34%) so với cùng kỳ năm trước. Tỷ...

02.04.2024 | 11:01 AM

Năm 2023: 51,3 triệu lao động có việc làm

Trong năm 2023, tình hình lao động, việc làm có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Lao động có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ...

03.01.2024 | 16:41 PM

Quý III/2023: 51,3 triệu lao động có việc làm

Trong quý II/2023, lực lượng lao động, số lao động có việc làm tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm...

06.10.2023 | 15:33 PM