Thứ 7, 18/05/2024, 06:46[GMT+7]

Vệ tinh châu Âu 30 tuổi rơi xuống Trái Đất

Vệ tinh Viễn thám châu Âu 2 (ERS-2) rơi trở lại khí quyển Trái Đất khoảng lúc 0h17 hôm nay (giờ Hà Nội), bốc cháy phía trên Thái Bình Dương.

22.02.2024 | 19:21 PM