Thứ 4, 04/10/2023, 04:07[GMT+7]

Cả nước có 71,4% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 11/2022, cả nước đã có 5.869/8.225 xã (71,4%) đạt chuẩn nông thôn mới; 18 tỉnh có 100% số xã...

09.12.2022 | 17:32 PM