Thứ 2, 20/05/2024, 18:39[GMT+7]

4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

Quý I năm 2024, có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

01.04.2024 | 14:50 PM

4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

2 tháng năm 2024, có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

03.03.2024 | 16:06 PM

Quý I/2023, 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

Quý I/2023, có 4 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 5 tỷ USD, chiếm 52,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

03.04.2023 | 19:25 PM