Thứ 6, 31/05/2024, 03:15[GMT+7]

Đồng hồ nguyên tử chỉ sai một giây sau gần 40 tỷ năm

Chiếc đồng hồ mạng tinh thể nguyên tử mới phá kỷ lục về độ chính xác khi chỉ lệch một giây sau 39,15 tỷ năm.

03.04.2024 | 09:39 AM