Thứ 6, 24/05/2024, 15:34[GMT+7]

6 khuyến cáo phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

03.10.2022 | 15:00 PM