Thứ 4, 22/05/2024, 15:41[GMT+7]

Hưng Hà: Phấn đấu gieo trồng 6.150ha cây vụ đông

Sáng ngày 6/9, UBND huyện Hưng Hà tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023.

06.09.2023 | 17:08 PM