Thứ 3, 26/09/2023, 19:14[GMT+7]

Chỉ còn 60% công trình cấp nước sạch nông thôn hoạt động

Bộ Tài chính đã hoàn thiện và đang gửi xin ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp...

31.12.2019 | 20:18 PM