Thứ 6, 31/05/2024, 05:45[GMT+7]

Phát hiện thêm 82 trường hợp F1, F2 nhờ Bluezone

82 trường hợp F1, F2 được phát hiện bổ sung, nhờ các ca bệnh tại Hà Nội và Đà Nẵng trước đó có cài Bluezone trên điện thoại.

15.08.2020 | 14:12 PM