Thứ 3, 21/03/2023, 21:03[GMT+7]

92,03% người dân đã tham gia bảo hiểm y tế

Đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 91,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,03% dân số, bảo đảm tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn...

04.01.2023 | 17:13 PM