Thứ 4, 19/06/2024, 18:19[GMT+7]

Bác về mừng công 5 tấn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bất thường, anh Đông báo tin chuẩn bị đón Bác về thăm, ai nấy đều phấn khởi, hồi hộp. Bác về! Nghe hai tiếng đó sao mà xúc động....

23.12.2021 | 08:39 AM

Bác về - đất nở hoa

Ngày 26/10/1958, Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm lần thứ ba và dự Đại hội sản xuất đông - xuân. Được Bác về thăm, nghe Bác căn dặn, một khí thế...

12.05.2020 | 10:30 AM