Thứ 4, 04/10/2023, 13:03[GMT+7]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn 2 nhóm vấn đề tại Phiên họp thứ 25

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính trong phiên chất vấn của...

08.08.2023 | 08:24 AM

Cả nước có 925 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến nay cả nước có 5.854/8.225 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 71,2%), tăng 12 xã (tăng...

10.10.2022 | 17:00 PM

Tổng kết chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Chiều ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ xây...

03.10.2022 | 18:31 PM

Đoàn kiểm tra số 5 thông báo kết quả kiểm tra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 18/7, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính...

18.07.2022 | 20:20 PM

Cả nước có 70,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước có 8.227 xã tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Tính đến cuối tháng 6-2022, cả nước...

30.06.2022 | 11:19 AM

Cả nước có 234 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 5-2022, cả nước có 5.760 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 70% tổng số...

14.06.2022 | 10:27 AM

Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 62,7 tạ/ha

Sáng ngày 27/5, tại Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân năm 2021 –...

27.05.2022 | 15:52 PM

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm Viện Nghiên cứu cây trồng, điểm liên kết sản xuất của ThaiBinh Seed

Chiều ngày 26/5, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đã đi thăm, đánh giá...

26.05.2022 | 19:24 PM

Phê duyệt Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 31/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong...

31.03.2022 | 17:47 PM

Thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp

Sáng ngày 24/3, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc,...

24.03.2022 | 16:03 PM

Cả nước đã có 68,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tính đến tháng 2/2022, cả nước có 5.650 xã/8.233 xã (68,6%) đạt chuẩn nông thôn mới; 221/664 đơn vị cấp huyện thuộc 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

15.03.2022 | 12:19 PM

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại Thái Bình

Sáng ngày 11/2, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra sản xuất nông...

11.02.2022 | 16:29 PM

Phấn đấu cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy trong đợt liên hồ thủy điện xả nước lần 2

Sáng ngày 17/1, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công...

17.01.2022 | 16:08 PM

Phấn đấu 73% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu cả nước có khoảng 73% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 15% số xã đạt chuẩn nâng...

31.12.2021 | 11:00 AM

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 29/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. Các đồng...

29.12.2021 | 16:07 PM