Thứ 4, 08/02/2023, 17:13[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ và nghỉ hưu

Ngày 17/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ...

17.01.2023 | 17:55 PM

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Chiều ngày 15/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban...

16.12.2022 | 02:43 AM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

Chiều ngày 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa...

17.10.2022 | 15:51 PM

Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 3/10/2022 đến ngày 9/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII họp Hội nghị...

10.10.2022 | 08:12 AM

Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) đã thành công tốt...

09.10.2022 | 20:03 PM

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ năm.

07.10.2022 | 18:48 PM

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ tư.

06.10.2022 | 20:24 PM

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ ba.

06.10.2022 | 08:06 AM

Khai mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sáng ngày 3/10 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 6.

03.10.2022 | 18:24 PM

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 6/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ 3.

06.05.2022 | 16:31 PM

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 5/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ 2.

05.05.2022 | 18:10 PM

Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 9/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

09.12.2021 | 18:12 PM

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/10/2021 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII họp Hội nghị...

08.10.2021 | 19:52 PM

Bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 8/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc, hoàn...

08.07.2021 | 20:30 PM

Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng nay, 5/7, tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội...

01.01.1970 | 08:00 AM