Thứ 2, 25/09/2023, 21:29[GMT+7]

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh: Giám sát việc thu hút đầu tư tại huyện Thái Thụy

Chiều ngày 12/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

12.09.2023 | 19:20 PM

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh: Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh

Sáng ngày 3/12, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII,...

03.12.2022 | 18:44 PM

Thường trực HĐND tỉnh họp nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Để chuẩn bị cho kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chiều ngày 13/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ...

13.05.2021 | 16:32 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Để chuẩn bị cho kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chiều ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Tiến Thành,...

02.03.2021 | 18:33 PM

Tổng giá trị sản xuất của thành phố Thái Bình ước đạt 39.370,5 tỷ đồng

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI, sáng ngày 30/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại thành phố Thái Bình.

30.11.2020 | 15:41 PM

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tại Sở Công Thương

Chiều ngày 24/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tại Sở Công Thương để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI.

25.11.2020 | 08:57 AM

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, sáng ngày 24/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...

24.11.2020 | 15:38 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Sáng ngày 30/10, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh...

30.10.2020 | 14:54 PM

Giám sát hoạt động của các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 26/10, tại Sở Công Thương, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát hoạt động của các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại trên...

26.10.2020 | 19:23 PM

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

Chiều ngày 17/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát đối với dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu thông tin thị trường lao động, dự báo...

17.09.2020 | 17:13 PM

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát

Thời gian qua, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh luôn chủ động đổi mới, tăng cường hoạt động thẩm tra, giám sát, tham mưu HĐND tỉnh hoạch định cơ chế,...

08.07.2020 | 08:22 AM

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 34.000 tỷ đồng

Sáng ngày 19/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng,...

19.06.2020 | 15:08 PM

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 19/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý đất đai và công tác bảo vệ môi...

19.06.2019 | 17:27 PM

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tại Sở Công Thương

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, sáng ngày 18/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Công Thương về tình hình...

18.06.2019 | 17:06 PM

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 17/6, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ -...

17.06.2019 | 16:24 PM