Thứ 7, 18/05/2024, 07:58[GMT+7]

Thủ tướng: 'Ý kiến nhà khoa học ở nước ngoài giúp tôi có cách tiếp cận mới'

Mỗi trí thức, nhà khoa học kể câu chuyện nhỏ nhưng lại ý nghĩa rất lớn, giúp các lãnh đạo có thêm tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề mới, theo...

10.03.2024 | 16:05 PM