Thứ 3, 21/03/2023, 20:56[GMT+7]

Cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết Nguyên tiêu, cầu quốc thái dân an

Các tăng ni, phật tử đã thực hiện lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện an lành với mong ước tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới nói chung, tại Việt...

26.02.2021 | 15:16 PM