Thứ 7, 25/03/2023, 11:06[GMT+7]

Chăm lo tết cho người nghèo và những người yếu thế

Mỗi độ tết đến xuân về, công tác chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lại được cả hệ thống chính trị, các...

26.12.2022 | 08:37 AM