Thứ 7, 23/09/2023, 14:05[GMT+7]

Huyện đảo Phú Quốc: Phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Phú Quốc đang quyết tâm rất cao để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào...

18.12.2020 | 15:21 PM