Thứ 4, 29/03/2023, 19:56[GMT+7]

Khánh Hòa: Nâng cao kiến thức cho cán bộ và người dân tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 1596/KH-UBND về việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng...

09.03.2023 | 14:07 PM

Phân bổ vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới cần tiêu chí gì?

Tiêu chí phân bổ vốn cho chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được xác định dựa vào...

18.11.2022 | 15:39 PM

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa

Trong năm 2021, Thanh Hóa có thêm 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tỉnh vinh dự có 1 sản phẩm OCOP 4...

18.01.2022 | 08:30 AM

Thành tựu vượt bậc từ Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và 9 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực, cố gắng của cả...

20.09.2021 | 09:50 AM

Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1466/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm...

10.09.2021 | 12:46 PM

Phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 28/7, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương...

30.07.2021 | 10:04 AM

Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là cần thiết, phù hợp

Chiều 13/7, tại phiên họp thứ 58, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng...

14.07.2021 | 21:02 PM