Chủ nhật, 02/04/2023, 12:59[GMT+7]

Giữ vững tư cách người cách mạng

“Tư cách một người cách mệnh” là bài giảng đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện chính trị và được in ngay trang đầu cuốn “Đường Kách...

19.05.2022 | 08:58 AM

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư...

30.12.2021 | 09:28 AM

­­Thực hiện khai báo y tế tất cả công nhân, giữ vững sản xuất công nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xây dựng, ban hành văn bản yêu cầu tất cả người làm việc trong các khu...

24.05.2021 | 16:43 PM

Giữ vững lời thề Độc lập

Lịch sử dân tộc Việt Nam mãi mãi khắc ghi giây phút lịch sử nghìn năm có một trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh...

01.09.2020 | 18:15 PM

Giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn...

17.07.2020 | 08:44 AM