Thứ 5, 13/06/2024, 08:54[GMT+7]

Gieo thẳng lúa mùa, lợi bất cập hại

Mặc dù đã có rất nhiều khuyến cáo của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn đưa ra về tình trạng gieo thẳng lúa, nhất là lúa mùa nhưng với nhiều lý do...

10.07.2019 | 17:47 PM

Gieo thẳng lúa mùa - “lợi bất cập hại”

Mặc dù rất nhiều khuyến cáo của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn đưa ra về tình trạng gieo thẳng lúa, nhất là lúa mùa nhưng với những lý do như...

10.07.2019 | 09:42 AM