Thứ 7, 18/05/2024, 08:34[GMT+7]

Sau hơn 3 năm bị loại bỏ, Google Maps trở lại Apple Watch

Google vừa công bố bản cập nhật mới nhất cho Google Maps trên iOS, mang đến 2 điều quan trọng, gồm hỗ trợ khả năng mới cho CarPlay cũng như hoạt động trở...

12.08.2020 | 09:33 AM