Thứ 2, 22/07/2024, 21:28[GMT+7]

HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 10

Trong hai ngày 14, 15/7, HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 đánh giá kết quả, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu...

15.07.2020 | 15:17 PM

HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 8

Trong hai ngày 25 và 26/7, HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu...

25.07.2019 | 14:44 PM