Thứ 5, 23/03/2023, 21:44[GMT+7]

Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 14/12, Hội Doanh nghiệp huyện Tiền Hải tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

14.12.2022 | 15:53 PM