Chủ nhật, 14/07/2024, 08:23[GMT+7]

Hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam

Mỗi ngày ở Việt Nam phát sinh khoảng 70.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó nhiều nhất là TP HCM với gần 9.000 tấn.

15.07.2019 | 08:49 AM