Thứ 7, 23/09/2023, 21:29[GMT+7]

Huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Khơi dậy nội lực cán đích nông thôn mới

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đến tháng 6.2022, toàn huyện Yên Thủy, Hòa Bình có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã...

17.08.2022 | 14:55 PM

Hòa Bình: Huyện Yên Thủy huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) tập trung lãnh...

14.02.2021 | 07:02 AM