Thứ 3, 18/06/2024, 03:14[GMT+7]

Công tác thông tin liên lạc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thông tin liên lạc trong các chiến dịch giữ vai trò rất quan trọng, quyết định sự thắng thua trong từng trận đánh. Công tác thông tin liên lạc đã góp phần...

09.04.2024 | 10:00 AM