Thứ 5, 18/07/2024, 08:23[GMT+7]

Thông cáo số 24, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, ngày 21/6/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

22.06.2024 | 09:11 AM

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, ngày 24/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

25.05.2024 | 16:49 PM

Bộ trưởng Nội vụ: Nguồn nhân lực ngành lưu trữ sẽ theo phương châm “ít nhưng tinh thông”

Về nguồn nhân lực cho lưu trữ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vẫn phải thực hiện theo quy định của Chính phủ, nhưng sẽ theo phương châm “ít nhưng...

24.05.2024 | 17:45 PM

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho tiếp cận tài liệu lưu trữ

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa, với vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, chiến lược phục vụ phát triển kinh tế-xã...

27.11.2023 | 19:49 PM

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, ngày 10/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 15, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Đợt 1, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc...

10.11.2023 | 17:31 PM