Thứ 3, 26/09/2023, 18:36[GMT+7]

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ hơn

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều...

01.01.1970 | 08:00 AM

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát huy...

09.08.2023 | 08:40 AM

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng...

01.08.2023 | 08:38 AM

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Ðại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 25/5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị...

30.05.2023 | 08:18 AM

Phát huy tinh thần, sự dấn thân của các nhà báo trong công cuộc phòng, chống tham nhũng

“Trong thời gian qua, báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phát hiện, đeo bám để đi đến cùng một số vụ việc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn...

27.04.2023 | 08:28 AM

Luật Hoạt động giám sát của nhân dân phải đáp ứng những vấn đề thực tế

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Hoạt động giám sát...

25.03.2023 | 10:13 AM

Chú trọng sự hợp lý và bảo đảm quyền lợi của người dân trong sở hữu, kinh doanh bất động sản và nhà ở

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật...

08.03.2023 | 08:46 AM

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 14/2, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

15.02.2023 | 08:27 AM

Triển khai tích cực các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán

Ngày 27/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và...

28.01.2023 | 20:36 PM

Bám sát thực tiễn đất nước để triển khai công tác Mặt trận

Sáng 27/12, tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 khóa IX.

27.12.2022 | 16:15 PM

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc

Trong năm 2023, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị...

27.12.2022 | 08:57 AM

Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, sáng 28/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo...

28.11.2022 | 14:47 PM

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam để lắng...

11.10.2022 | 08:46 AM

Đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ...

25.08.2022 | 17:14 PM

Tham gia hoàn thiện Quy hoạch tổng thể quốc gia

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quy hoạch tổng thể...

11.08.2022 | 08:41 AM