Thứ 5, 23/03/2023, 21:15[GMT+7]

Nạn nhân gốc Việt chiếm hơn 8,5% số vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á

Theo thống kê chưa đầy đủ, số nạn nhân gốc Việt chiếm hơn 8,5% trên tổng số hơn 3.800 vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á xảy ra kể từ khi dịch COVID-19...

08.04.2021 | 08:38 AM